Mobins jest usługą firmy Polnetkom Sp. z o.o. oferującą szerokopasmowy internet satelitarny. Jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się wymagania rynku. Mobins – Mobilny Internet Satelitarny, to utrzymanie stałej łączności z ośrodkami centralnymi oraz szerokopasmowy, szybki internet dostępny natychmiast w każdym miejscu i czasie z użyciem doskonałej platformy iNetVu.
 Mobins adresowany jest do przedsiębiorstw i instytucji potrzebujących krótkoterminowej usługi transmisja danych w obszarach o zniszczonej (przez powódź, ogień, itp.) lub ograniczonej infrastrukturze telekomunikacji naziemnej.
 Mobins jest dostępny na obszarze Polski i Europy.
Internet jeszcze nigdy nie był tak dostępny
lorcus design